icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp
Schijt je rijk!

1 drol is €250,- waard, doe je mee?

Crescendo bestaat 100 jaar en u kunt hiervan meeprofiteren! Met de actie: 'Schijt je rijk!' kunt u €250,- winnen met slechts €5,- inleg! 

Schijt je rijk!

Uitleg activiteit:

 • - Op een stuk land bij Familie Tjipke Nieuwland wordt een gebied uitgezet van 30-20m.
 • - Dit gebied wordt verdeeld in 600 vakken ( kan altijd worden aangepast). Het uitzetten wordt niet op het land zelf gedaan maar op papier. Elk vak heeft een willekeurig nummer.
 • - Leden verkopen voorafgaan aan de D-dag loten. Op deze loten staat een vak nummer. De koper is tijdelijk eigenaar van een vak.
 • - Een lot kost €5,- en is verkrijgbaar via de Crescendoleden of mail naar reserveringen@bicycleband.nl
 • - Tijdens de D-day zal er een koe ( met begeleiding van Familie T. Nieuwland) op het uitgezette stuk land lopen. Wanneer de koe tussen 10-11uur schijt, zal de eerst gelegde vlaai worden gemarkeerd met een vlag. Vervolgens wordt er secuur gemeten en gerekend om te bepalen in welk ‘vak’ de vlag staat.
 • - De persoon die eigenaar is van dit winnende vak, wint de hoofdprijs.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1:

De vlaai ligt volledig in vak 260. Dit nummer ontvang €250,-. De omliggende vakken (11,56, 588, 168, 356, 476, 285, 396) ontvangen allen €25,-.

 

11

 

56

 

588

 

168

 

260

 

356

 

476

 

285

 

396

 

Voorbeeld 2:

De vlaai ligt niet precies in 1 vak. Alle vakken die geraakt worden ontvangen €100,-

Omliggende vakken zijn er niet in dit geval.

 

11

 

56

 

588

 

168

 

260

 

356

 

476

 

285

 

396

 

Het raster wat hier gebruikt wordt is een voorbeeldraster en is niet het officiële raster.

 • - Indien de koe een vlaai legt vóór tijd 10uur en na 11 uur wordt dit NIET meegeteld. De scheidsrechter zal hier streng op toezien.
 • - Op het moment dat de koe plast, wordt er op deze plek een vlag in de grond gestoken. Als de koe om klokslag 11 uur niet heeft gescheten, dan is het winnende vak het vak waar de koe heeft geplast. Schijten is in dit geval dus belangrijker dan plassen.
 • - Als de koe niet heeft geplast én niet heeft gescheten, dan wint de eigenaar van het vak waar (om klokslag 11 uur) de rechterachterpoot van de koe in staat. We gebruiken hiervoor de klok van de website: http://www.dejuistetijd.nl/
 • - Het veld wordt in het aantal vakken dat gelijk staat aan het aantal verkochte loten per lid. Een vak is 1m2 groot.
 • - De vakken zijn niet uitgezet op het veld. Er wordt een veld uitgezet (bij het verkopen van 600 loten is dit) exact 30x20 meter. In dit gebied loopt de koe. Pas als de koe gescheten heeft kan er precies worden gemeten wat de winnende vakken zijn.
 • - Indien een toeschouwer de wil van de koe probeert te beïnvloeden, dan houdt de organisatie zich het recht om de persoon in kwestie te verwijderen van het evenement en daarenboven het vaklot van de persoon in beslag te nemen. Indien het nummer van het in beslag genomen lot toch zou winnen, gaat het geld naar het goede doel. De organisatie beslist welk doel dit is.
 • - Iedereen is welkom om de verrichtingen van de koe langs het veld te volgen.
 • - De wedstrijdleiding zal alles op een eerlijke manier beoordelen. Er is echter GEEN discussie mogelijk over het oordeel.

 

Mochten er nog vragen zijn of onduidelijkheden, dan kan dit uiterlijk 20 augustus 2022 worden gemaild naar 100jaarcrescendo@bicycleband.nl

 

Met stinkende groet, 

 

100-jaar commissie!


Contactgegevens

Bicycle Showband Crescendo
Verbindingsweg 9
9865 TE Opende

Volg ons