icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Koninklijke onderscheiding voor Hendrik van der Tuin

Afgelopen woensdag, 26 april 2017, kreeg onze repetitieavond een bijzondere wending. Bij de muzikale repetitie in het BaronTheater, waar familie en genodigden van Hendrik (Henk) van der Tuin al in de zaal zaten werd hij rond 20.00 uur door zijn vrouw Lea met een smoes naar het BaronTheater toe gelokt.

Waarnemend burgemeester Ard van der Tuuk begon zijn speech met reden waarom Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. Een benoeming in de orde van Oranje Nassau wordt verleend wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving. Van verdiensten is sprake indien iemand zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, of wanneer iemand één of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Het gaat bijvoorbeeld om maatschappelijk en cultureel vrijwilligerswerk. Deze diensten gaan veelal gepaard in samenwerking met vele andere vrijwilligers. De burgemeester complimenteerde de mensen in de zaal dan ook met alle vrijwillige bijdragen die een ieder levert, wat de basis vormt van onze samenleving.

Na een algemene speech richtte de burgemeester zich tot Hendrik (Henk) van der Tuin uit Kornhorn (62). Henk werd geridderd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze benoeming is de verdienste van zijn vele jaren inzet op vrijwillige basis in de samenleving. Naast zijn inzet voor ZWO/Evangelisatie bij de Kerk van Kornhorn, was Henk met name actief  voor onze verenging. Dit was dan ook de reden dat de burgemeester het speciale verzoek om de onderscheiding in het BaronTheater uit te reiken tijdens de repetitieavond van Crescendo, accepteerde. Eerder in de middag had de burgemeester namelijk al 3 onderscheidingen uitgereikt.

In 1965 werd Henk lid van Crescendo, waar hij altijd trompet heeft gespeeld. Op 13 maart 2015 werd hij door Crescendo gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Door de jaren heeft Henk een belangrijke rol gespeeld bij de logistieke onderdelen en het vervoer van de fietsen van de vereniging. Zo heeft hij het beheer en het onderhoud van de vrachtwagen van 1992 tot 2012 onder zijn beheer gehad. Tevens was hij chauffeur op de vrachtwagen. Hierdoor reed hij door geheel Europa van Neurenberg tot aan Murcia en Vitoria in Spanje toe.
Van 1992 tot 2000 was Henk voorzitter van de huidige Bicycle Showband Crescendo. Hij heeft de nieuwe werkwijze ingesteld waardoor ieder bestuurslid een commissie van de vereniging vertegenwoordigde. Onder zijn voorzitterschap kreeg Crescendo wereldfaam tot aan de huidige dag toe.
Vanaf maart 2008 tot maart 2014 is de heer van der Tuin de zakelijke manager van Bicycle Showband Crescendo geweest. Hij onderhield de zakelijke contacten en plande de optredens voor binnen- en buitenland. Hoogtepunt was in 2014 het organiseren van de trip naar Hongkong waar Bicycle Showband Crescendo acte de presence mocht geven bij de opening van het Chinese Nieuwjaar.
In 1995 was Henk een van der medeoprichters van ‘Stichting Beheer Verenigingsgebouwen Crescendo’. Mede dankzij deze stichting is het nieuwe multifunctionele muziekcentrum, het huidige BaronTheater tot stand gekomen. Vanaf september 2010 tot maart 2014 was Henk als Crescendo bestuurslid mede verantwoordelijk tot de totstandkoming van het BaronTheater in Opende. Hij is sinds oktober 2010 bestuurslid van de Stichting Beheer Verenigingsgebouwen Crescendo dat in augustus 2013 omgezet is in Stichting BaronTheater Opende.

Alex Nieuwland, de huidige voorzitter van Crescendo, mocht Henk feliciteren en namens de verenging bedanken voor alle inzet. Zijn inzet voor Crescendo heeft hij tijdens een speech vol anekdotes aan het publiek ten gehore gebracht. Nadien heeft Crescendo nog een tweetal muziekstukken gespeeld, waarna zijn onderscheiding gevierd kon worden onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek.

Wij danken Henk nogmaals voor alles wat hij voor onze vereniging Bicycle Showband Crescendo en het BaronTheater heeft gedaan en nog steeds met plezier doet. Gefeliciteerd met je welverdiende Koninklijke onderscheiding!

Koningklijke onderscheiding, Hendrik van der Tuin


Contactgegevens

Bicycle Showband Crescendo
Verbindingsweg 9
9865 TE Opende

Volg ons