icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Jubilieum: IJtsma Livingroom 50 jaar

Jubileum muzikaal omlijst ter ere van sponsor

Aangezien IJtsma Livingworld uit Opende dit jaar 50 jaar bestaat werd op zaterdag 23 april jl. dit feit gevierd met o.a. het brengen van een muzikale aubade aan de grootste sponsor van Bicycle-showband Crescendo. Dit werd gedaan door zowel het jeugdkorps als Bicycle Showband Crescendo zelf. Deze serenade werd bijzonder gewaardeerd. Als kado gaf Crescendo een oude tromfiets met kleine trom met op de trom een bloemenboeket als blijvend aandenken in de showroom aan de Wending. Deze werd aangeboden door de voorzitter Alex Nieuwland. 

Dit jubileumkado had extra toegevoegde waarde omdat Ella IJtsma in haar jeugd ook actief lid is geweest van het fietskorps. Zij heeft dan ook nog even geprobeerd om mee te fietsen tijdens het optreden, echter viel het haar tegen mede omdat er meer professionaliteit op de fietsen is aangebracht dan pakweg 35 jaar geleden, toen alles nog niet zo opimaal was. Ook IJtsma's directeur Heine van der Meer heeft zijn steentje bijgedragen door Ella af te lossen, en er zo ook achter is gekomen dat het nog niet zo simpel is als het lijkt en het best nog tegenvalt om lid te mogen zijn van dit unieke gezelschap. 

Door dit optreden werd de onderlinge band die er is met deze sponsor, welke al meer dan 10 jaar bestaat, weer eens onderstreept. Crescendo heeft duidelijk kunnen en willen maken het enorm op prijs te stellen dat IJtsma Livingworld Crescendo een warm hart toedraagt.

Alex gaf in zijn speech aan dat het “Alive & kicking” is als het om IJtsma Livingworld gaat. Het zijn vooral de personen daar die het doen, en als sponsor ook meeleven met het wel en wee van Crescendo. Fijn om eens iets terug te kunnen doen en zo een steentje te kunnen bijdragen aan deze dag in het teken van het 50-jarig bestaan, én fijn om zo’n sponsor te mogen hebben. Heine en Ella zijn actieve personen in vooral Opende door de sponsorsschappen. Heine is een hardloper (o.a. van de Oldewierden loop) maar zeker geen “doodloper” als je ziet welke ambities er inmiddels zijn waargemaakt. De Piramide is daar het jongste voorbeeld van en we zijn benieuwd welke positieve toekomst er voor deze blikvanger is weggelegd, nu het in goeie handen is.

Heine was, namens geheel IJtsma, zeer content met het gebodene en bedankte Crescendo voor de prettige relatie die op deze manier nog eens extra tot uiting is gekomen. Mooie reclame voor alle partijen en "de fiets krijgt een prominente plek"! Crescendo en IJtsma hebben genoeg raakvlakken, zoals het aan de weg timmeren en enthousiasme uitstralen en door elkaar aan te vullen hebben we mede “Opende daardoor toch maar mooi op de kaart gezet”.

Voor foto's: klik hier


Contactgegevens

Bicycle Showband Crescendo
Verbindingsweg 9
9865 TE Opende

Volg ons