icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Even voorstellen: onze nieuwe voorzitter

Sinds 1 september jl. heeft er binnen onze vereniging een voorzitterswissel plaatsgevonden. Onze voormalige voorzitter Alex Nieuwland heeft na vijfeneenhalf jaar zijn voorzittershamer in goed vertrouwen doorgegeven aan Anton Bronsveld. Hierbij zullen wij Alex bedanken en Anton aan jullie voorstellen.

Zoals al eerder aangegeven begon Alex Nieuwland vijfeneenhalf jaar geleden als voorzitter bij deze club. Mede door ontwikkelingen in zijn werksfeer is zijn functie voortijdig in het gedrang gekomen, en heeft hij besloten deze neer te leggen. Een uitdagende functie want er moet binnen de vereniging altijd een balans worden gezocht tussen presteren, en de sfeer zo optimaal mogelijk houden.

Alex geeft aan dat hij “bestuurlijk veel heeft kunnen leren”. Hij heeft tijdens zijn voorzittersperiode veel zaken de revue zien passeren. De hoogtepunten die hij aangeeft zijn het ontwikkelen van ons oefenterrein, waar hij zelf een grote bijdrage aan heeft geleverd, en de successen op het Wereld Muziekconcours  afgelopen zomer.

De overdracht van de voorzittersfunctie is in Belfast beklonken onder het genot van een drankje. Daarbij is Alex onder andere door een lied van de overige bestuursleden in het zonnetje gezet. Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop Alex als voorzitter en mens wordt gewaardeerd. Bij deze nogmaals hartelijk dank voor je ongelofelijke inzet de afgelopen vijfeneenhalf jaar!

Dan zijn we aangekomen aan het voorstellen van onze nieuwe ‘ambtsdrager’. Wie had dit gedacht toen Anton in 2009 de transfer maakte van Showband Marum naar onze vereniging? Anton kwam met Crescendo in aanraking toen hij zijn vrouw Ellie, tevens lid van Crescendo, ontmoette na een gezamenlijk optreden bij Taptoe Leek in 2007.

Anton geeft aan dat hij, na een tijd na te hebben gedacht, “veel zin heeft om op zijn eigen wijze, een voor de vereniging, goede invulling te geven aan het voorzitterschap”. Hij wil zorg dragen voor het behoud van de unieke plek die Crescendo heeft binnen de showsector. “Hoe bijzonder is het dat wij, als dorpsfanfare, overal het publiek mogen vermaken?”

De toekomst ziet hij rooskleurig in, waarbij hij de aandacht vestigt op het jeugdkorps. “Ons jeugdkorps kan zelfstandig optredens verzorgen en dient tevens als kweekvijver voor het volwassen korps.” Naast het jeugdkorps ziet hij ook kansen om in de toekomst, in combinatie met het behouden van de goede sfeer, de status van Crescendo binnen de showsector te verbeteren.

Wij willen ook via deze weg Anton heel veel succes en wijsheid wensen tijdens het besturen van onze mooie vereniging! De leden hebben er in ieder geval veel vertrouwen in dat hij de functie goed zal invullen. Zoals deze zinsnede aangeeft uit onze verenigingslied: “Crescendo zal bloeien en nooit vergaan, zo lang er jongens en meisjes bestaan, hoezee!”


Contactgegevens

Bicycle Showband Crescendo
Verbindingsweg 9
9865 TE Opende

Volg ons