icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Een nieuwe voorzitter

De algemene ledenvergadering van Bicycle Showband Crescendo is door het Corona virus van maart verplaatst naar eind augustus. De officiële bestuursverkiezing heeft al eerder plaatsgevonden, namelijk begin juni. De leden hebben gestemd op de voorgedragen kandidaten voor het bestuur. En we zijn dan ook blij dat we wederom een voltallig bestuur hebben met veel draagvlak binnen de club. De voorzittershamer is verwisseld van persoon. Voorzitter Anton Bronsveld is na 3 jaar ontheven van zijn taak en heeft deze doorgegeven aan Albertha Hoekstra. Hierbij zullen wij Anton bedanken en Albertha aan jullie voorstellen.  

Oud-voorzitter Anton:
Anton Bronsveld nam in september 2017 de voorzittershamer over op wel een hele bijzondere locatie. Dit gebeurde namelijk tijdens een zesdaagse trip in Belfast. Met Anton blikken we terug op enkele bijzondere momenten die hij als voorzitter heeft beleefd.

Zo werd er in januari 2018 tweemaal het nieuwjaarsconcert gehouden. Hierbij sprak Anton trots over onze vereniging en roemde daarbij het jeugdbeleid. Jeugdkorps Crescendo ontbrak uiteraard ook niet op dit concert. Een ander moment is de aanschaf van zeven nieuwe ‘Van Laar’ bugels. Samen met het bestuur heeft Anton zich erg ingezet om de ‘oude’ bugels na 21 jaar te kunnen vervangen. Een belangrijke investering waardoor de club weer jaren vooruit kan en de kenmerkende bugelsound is gegarandeerd. In september 2019 was er de ontvangst van de familie Baron uit Amerika. Ze kwamen in groten getale over om aanwezig te zijn bij de onthulling van de bronzen plaquette ter ere van Sid en Margaret Baron en vader Jeen, die de 1e dirigent van Crescendo was.

Anton kijk met veel plezier terug naar de periode als voorzitter van Crescendo. ‘’Erg leuk en leerzaam om de vereniging ook vanaf de ‘andere kant’ te beleven. En ook wel een hele verantwoordelijkheid want Crescendo is al met al een heel bedrijf. Maar met een fijne en kundige bestuursleden waren het altijd goede vergaderingen. Crescendo mag zich gelukkig rijk rekenen met veel mensen die de vereniging een zeer warm hart toedragen. Hierdoor kan Crescendo bloeien en is in staat om wereldwijd mensen te laten genieten van onze hobby. En daar mogen we samen trots op zijn’’. Ik wens Albertha succes en evenveel plezier als voorzitter van deze prachtige vereniging.

Nieuwe-voorzitter Albertha:
Albertha Hoekstra is alweer 42 jaar lid van onze vereniging. Begonnen in de jeugddrumband als tamboer en later nog de lyra bespeeld. Binnen het ‘volwassen’ korps is Albertha erg standvastig en bespeeld daar alweer 38 jaar de bugel. Door de jaren heen is Albertha op meerdere fronten actief geweest bij de vereniging. Zo is zij menigmaal ladyspeaker geweest bij uitvoeringen e.d., is zij lid geweest van het jeugdbestuur, actief betrokken bij de opening van het BaronTheater en al vele edities medeverantwoordelijk voor de organisatie van het Wereld  Muziek Concours (WMC) voor de vereniging. In het dagelijks leven is Albertha directeur in het basisonderwijs.

Albertha wilde als 6-jarige al in Crescendo en lag toen nog in haar pyjama op haar knietjes voor het raam om te kijken naar de leden die naar de repetitie gingen, want daar wilde je bij horen! Dat dit is gelukt blijkt wel uit de inmiddels lange staat van dienst.

Albertha heeft zin om met goede energie aan de slag te gaan als voorzitter. ‘’Crescendo is een bijzondere club welke, zolang ik mij kan herinneren, al is verweven met mijn leven. Dat ik nu de functie voorzitter mag bekleden voelt dan ook goed. Het is best een verantwoordelijkheid, maar gelukkig hoef ik het niet alleen te doen en hebben we een fijn bestuur. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Dat zien we ook terug bij onze leden, iedereen draagt wel een steentje bij binnen Crescendo. De één houdt zich bezig met de jeugd, een ander met de fietsen, weer een ander met de vrachtauto enzovoort. In een actieve vereniging als de onze is er altijd iets te doen. We zijn beslist geen doorsnee muziekvereniging. Met onze shows op de fiets worden we ook wel een cultureel (export) product genoemd en geliefd in binnen en buitenland. Uiteraard zorgt Covid-19 ook bij ons voor onzekere tijden. Eerst mochten we niet meer oefenen, nu weer wel. Maar optreden is op dit moment nog erg lastig omdat er vrijwel nog niets georganiseerd mag worden. En dat is wel onze inkomstenbron. Maar we zijn een optimistische club, we denken volop in mogelijkheden en kijken vooral vooruit. In 2022 bestaat onze club 100 jaar en ook het Wereld Muziek Concours (WMC) staat dan weer op de agenda. Twee grote activiteiten waar we zin in hebben en waar we grote plannen voor hebben’’. Rest mij te zeggen: ‘nieuwe leden zijn altijd welkom, dus voel je vrij om eens langs te komen in het BaronTheater bij een repetitie op de woensdagavond’.

Namens de club bedankten we Anton Bronsveld voor de inzet van de afgelopen jaren als voorzitter en wensen Albertha Hoekstra heel veel succes toe de komende jaren.


Contactgegevens

Bicycle Showband Crescendo
Verbindingsweg 9
9865 TE Opende

Volg ons