Stichting Promo Crescendo

Graag willen wij je voorstellen aan de Stichting Promo Crescendo, het promotie team van Crescendo! Crescendo heeft als vereniging de laatste jaren enorm aan de weg getimmerd en is vaak op reis. Je begrijpt dat dit allemaal met een behoorlijke organisatie gepaard gaat en dat de bestuursleden van Bicycle Showband Crescendo daar, naast de muzikale repetities en de optredens, een behoorlijke taak aan hebben. Daarom is besloten om een belangrijk onderdeel onder te brengen bij de Stichting PromoCrescendo welke in december 2006 is opgericht. De Stichting bestaat uit een aantal oud-leden en een bestuurslid* van de vereniging zelf en heeft ten doel de relaties tussen de vereniging  en onze sponsoren, donateurs en onze Vrienden van Crescendo te verdiepen en het aantal uit te breiden.

*NB: De Stichting Promo Crescendo draagt aan het dagelijkse bestuur van Crescendo haar verantwoording af.

Organisatie  
Voorzitter Henk van der Tuin
Secretaris Oets van der Wier
Penningmeester Hans Tolsma
Algemeen lid Thomas van der Zwaag
Contactpersoon vanuit bestuur Crescendo Martin Groen

Ook jij kan jezelf spontaan als sponsor of Vriend aanmelden. Het kan ook zijn dat je wordt benaderd door één van de Stichtingsleden met de vraag of je onze vereniging wilt steunen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Stichting Promo Crescendo via het contactformulier (Contact Promo links in het menu) of stuur een e-mail naar promocrescendo@bicycleband.nl


We hopen jou binnenkort te mogen begroeten als Sponsor of Vriend!