Jeugdkorps Crescendo

Jeugdkorps Crescendo is een enthousiaste groep jeugd van circa 11 tot 16 jaar. In het jeugdkorps maken de kinderen kennis met het marcheren en het showlopen ter voorbereiding op de doorstroom naar Crescendo. Dit om de overstap zo klein mogelijk te maken. Er wordt hedendaagse muziek gespeeld die aansluit bij de leeftijd van de jeugdleden, waar ze ook zelf over mogen meedenken. Het jeugdkorps verzorgt diverse optredens, op straat, maar zij kunnen ook een complete show presenteren tijdens een taptoe of concours.

Er zijn een aantal elementen van het moederkorps terug te vinden in het jeugdkorps. Zo is het logo en het uniform afgeleid van de Bicycle Showband en is de fiets geïntegreerd in de show. Tijdens de winterperiode vindt de muzikale voorbereiding plaats in het BaronTheater in Opende van 18.15 uur tot 19.15 uur. In de zomer wordt er buiten hard gewerkt aan het marcheren en de show. Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd door de verenging voor de jeugdleden, zoals het trainingsweekend, een feestavond en een BBQ.

Instructie
De instructie bestaat uit actieve leden van Bicycle Showband Crescendo. De instructie zorgt voor het uitzoeken en instuderen van de muziek, en het instuderen van de show. De show wordt geschreven door een externe choreograaf. De instructie bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
Leonard Tolsma Dirigent / Instructie
Martin Groen Slagwerk / Instructie
Frieda Helmholt Instructie

Jeugdcommissie
Het Jeugdkorps Crescendo Opende - en de kinderen die nog klaargestoomd worden om plaats te nemen in het jeugdkorps - wordt geleidt door een enthousiaste jeugdcommissie. Deze commissie zorgt ervoor dat er leden geworven worden, instrumentarium beschikbaar is, muzieklessen worden verzorgd en dat iedereen een leuke tijd heeft. De jeugdcommissie zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt voor de jeugd vanaf het moment dat ze binnen komen lopen/fietsen bij onze vereniging totdat zij overstappen naar de Bicycle Showband. De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
Aly Hoekstra Voorzitter
Elisabeth Everts Secretaris
Jan Willem de Nas Algemeen lid
Geppie Nieuwland Algemeen lid
Peter Hazenberg Algemeen lid / Contact muziekschool
Leonard Tolsma Lid vanuit instructie
Martin Groen Lid vanuit bestuur Crescendo

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, mail dan naar jeugdbeleid@bicycleband.nl en/of wees welkom op onze repetities en check onze agenda voor de optredens!

Volg Jeugdkorps Crescendo ook op Facebook!